Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Frågor och svar

 

 1. Vad är det för skillnad på en yrkesexamen och en vanlig examen?
 2. Vilka typer av examen kan man få efter studier vid Handelshögskolan?
 3. Vad är det för krav på de olika examina?
 4. Hur ser ett examensbevis ut?
 5. Hur ansöker jag om examen?
 6. Vad är det för skillnad på examen i det nya respektive gamla utbildningssystemet?
 7. Jag läser på Chalmers och vill även ta en examen i ekonomi, vad gäller?
 8. Jag har läst delar av min utbildning på ett annat lärosäte, kan jag få en civilekonomexamen från Handelshögskolan?
 9. Vad krävs för att få kalla sig civilekonom?
 10. Jag började min utbildning innan det nya systemet infördes den 1 juli 2007, vad gäller?
 11. Vad är Bolognaprocesen?
 12. Vad är det för skillnad på högskolepoäng (hp) och poäng (p)?

 

1. Vad är det för skillnad på yrkesexamen och en vanlig examen?

Generell examen (vanlig examen):
En generell examen är en examen som är mer allmän då den inte är lika detaljstyrd vad gäller det specifika innehållet. Högskoleverkets definition är att det är en icke yrkesbestämd examen som uppnås efter högskoleutbildning med viss inriktning, varav en del inom ett huvudsakligt område, fastställt av berört lärosäte. Det innebär att du t ex kan plocka ihop olika fristående kurser och ta ut en generell examen, men du kan även ta ut en generell examen efter att ha läst våra program. Exempel på generell examen är kandidatexamen, magisterexamen och masterexamen.

Yrkesexamen:
Yrkesexamen är en examensform för utbildningar som leder fram till särskilda yrken och här finns det till skillnad från en generell examen ett större krav på specifikt detaljerat innehåll. Yrkesexamen är ofta kopplade till program och kommer ofta med olika former av legitimations- eller behörighetskrav. Det finns ett hundratal olika kategorier av yrkesexamen såsom läkare, civilingenjör, agronom, lärare, sjuksköterska o.s.v. Yrkesexamen motsvarar internationellt ofta någon av examina högskole- kandidat eller magisterexamen. I Storbritannien har en del yrken en speciell legitimation eller skyddad titel (Chartered Accountant eller Chartered Engineer) eller examina som liknar Master of Engineering (civilingenjör), Master of Education (lärare), osv.

Om yrkesexamen civilekonom:
2007 infördes en ny yrkesexamen, den fyraåriga civilekonomexamen, och det var endast några lärosäten i Sverige som fick rättighet att utfärda den nya examen. Göteborgs universitet är ett av dem. Civilekonomexamen kan här i Göteborg (åtminstone i nuläget) endast utfärdas till de studenter som fullföljer Handelshögskolans ekonomprogram och som har påbörjat programmet hösten 2007 eller senare.

 

2. Vilka typer av examen kan man få efter studier vid Handelshögskolan?
Studier vid Handelshögskolan kan leda till två olika yrkesexamina och flera olika generella examina:

Yrkesexamina:
- Juristexamen
- Civilekonomexamen

Generella examina: >> Ladda ner lista

 

3. Vad är det för krav på de olika examina?
Nedan följer information om vilka krav som ingår i respektive examina:

Ekonomie kandidatexamen enligt det nya Bolognasystemet 
Huvudområde företagsekonomi,
(översätts Degree of Bachelor of Science in Business Administration), här krävs att man har avslutade kurser om minst 180 högskolepoäng varav 90 hp är företagsekonomi med successiv fördjupning (Företagsekonomi 1, Företagsekonomi 2 (eller motsvarande) samt kandidatkurs) inklusive examensarbete på 15 hp. Man ska dessutom ha läst 30 hp nationalekonomi på grundnivå och 15 hp statistik på grundnivå. Resterande 45 hp är valfria, så länge det rör sig om godkända och avslutade hela kurser.

Huvudområde nationalekonomi, (översätts Degree of Bachelor of Science in Economics), här krävs att man har avslutade kurser om minst 180 högskolepoäng varav 90 hp är nationalekonomi med successiv fördjupning (Grundkurs, Fortsättningskurs samt fördjupningskurs i nationalekonomi) inklusive examensarbete på 15 hp. Man ska dessutom ha läst 30 hp företagsekonomi på grundnivå och 15 hp statistik på grundnivå. Resterande 45 hp är valfria, så länge det rör sig om godkända och avslutade hela kurser.

För övriga ekonomiska huvudområden, kontakta respektive studievägledare.

Filosofie kandidatexamen enligt det nya Bolognasystemet, här krävs att man har avslutade kurser om minst 180 högskolepoäng, varav 90 hp i huvudområdet ( t.ex. företagsekonomi alt nationalekonomi) med successiv fördjupning inklusive examensarbete på 15 hp. Resterande 90 hp är valfria så länge det rör sig om godkända och avslutade hela kurser.

Ekonomie kandidatexamen enligt det gamla systemet
Företagsekonomi som huvudämne, (översätts Degree of Bachelor of Science in Business Administration),  (möjligt t.o.m. sista juni 2015 om man har påbörjat sina studier före ht07 och tar med någon sådan gammal kurs i sin examen), här krävs att man har avslutade kurser om sammanlagt 180 högskolepoäng inklusive på varandra byggande kurser om sammanlagt minst 90 högskolepoäng och i dessa skall ingå ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng i företagsekonomi. Resterande 90 högskolepoäng är valfria så länge det rör sig om godkända och avslutade hela kurser.

Nationalekonomi som huvudämne, (översätts Degree of Bachelor of Science in Economics),  (möjligt t.o.m. sista juni 2015 om man har påbörjat sina studier före ht07 och tar med någon sådan gammal kurs i sin examen), här krävs att man har avslutade kurser om sammanlagt 180 högskolepoäng inklusive på varandra byggande kurser om sammanlagt minst 90 högskolepoäng och i dessa skall ingå ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng i nationalekonomi Resterande 90 högskolepoäng är valfria så länge det rör sig om godkända och avslutade hela kurser.

Ekonomie magisterexamen enligt det nya Bolognasystemet, (översätts Degree of Master of Science (60 credits) in Business Administration alt. Economics) med huvudområde företagsekonomi alt nationalekonomi uppnås efter att du fullgjort kursfordringar om 60 hp, varav minst 30 hp med fördjupning inom huvudområdet , inkl ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. Dessutom krävs att du har avlagd kandidatexamen el motsv (se vidare GUs examensordning). Magisterexamen får innehålla kurser om högst 15 hp från grundnivå, dvs minst 45 hp måste vara på avancerad nivå.

Ekonomie magisterexamen enligt det gamla systemet, (Degree of Master of Science in Business Administraion alt Economics) (möjligt t.o.m. sista juni 2015 om man har påbörjat sina studier före ht07 och tar med någon sådan gammal kurs i sin examen), med huvudämne företagsekonomi alt nationalekonomi uppnås efter att du fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 120 hp med fördjupning inom huvudämnet, inkl självständigt arbete om minst 30 hp  (alt 15 + 15 hp).

Masterexamen, (översätts Degree of Master of Science (120 credits) in XXX), här krävs att du har avslutade kurser om 120 hp på avancerad nivå. I ett av universitetets huvudområden ska du ha fördjupningsstudier om sammanlagt 60 hp. I dessa ska ingå ett självständigt arbete om minst 30 hp (alternativt två självständiga arbeten på avancerad nivå om vardera minst 15 hp). Dessutom krävs att du uppfyller alla särskilda krav som kan finnas för en examen inom ditt huvudområde. För att få denna examen här hos oss krävs att du följer ett av de två-åriga masterprogrammen som finns vid Graduate School, Handelshögskolan. De har var sitt eget examensämne.

Civilekonomexamen 2007 infördes en ny yrkesexamen, civilekonomexamen, och det var endast ett par universitet i Sverige som fick rättighet att utfärda den nya examen. Göteborgs universitet är ett av dem. Civilekonomexamen kan här i Göteborg (åtminstone i nuläget) endast utfärdas till de studenter som fullföljer Handelshögskolans ekonomprogram och som har påbörjat programmet hösten 2007 eller senare.

 

4. Hur ser ett examensbevis ut?
Examensbeviset är ett juridiskt dokument  och bör sparas på ett säkert sätt och är det som din potentiella arbetsgivare kan vilja titta på vid t ex en anställningsintervju.  Observera att det endast är avslutade kurser som står med på ett examensbevis.

Exempel på examensbevis kan du se vid ett besök hos någon av våra studievägledare.

 

5. Hur ansöker jag om examen?

Examen måste du själv ansöka om, det är inget som sker per automatik. Examen utfärdas centralt av Göteborgs universitet. Du ansöker om att ta ut din examen från Examensenheten på Karl Gustavsgatan 29. Du ska vara helt färdig med dina studier när du ansöker om examen och är själv ansvarig för att alla uppgifter då är fullständiga. Kontrollera att alla kurser som ska ingå i examen är inrapporterade i Ladok. Om något saknas, kontakta din institution.

Ansökan om examen via Studentportalen
Du som har ett giltigt studentkonto till Göteborgs universitets webbtjänster kan ansöka om din examen via Ladoktjänster som du hittar på Studentportalen. (Detta gäller i dagsläget de examina som utfärdas på examensenheten.) Ditt studentkonto är giltigt i två terminer efter senaste aktivitet i Ladok; var du färdig med dina studier tidigare får du ansöka på vår pappersblankett. Innan du ansöker på webben, läs igenom den information som finns här.

Saknar du aktivt studentkonto?
Om du inte har ett aktivt studentkonto kan du söka via pappersblankett. Du laddar ner blanketten för ansökan av examen, se länk längre ner på denna sida, där du själv anger vilka kurser du vill ha med i din examen. Har du läst kurser vid andra universitet, ska du bifoga kopia på utbildningsbevisen från dessa kurser med din ansökan om examen. Du når examensenheten på telefon 031-786 18 50 (mån-ons 9-12), eller e-post examen@gu.se 

Ansökan via Studentportalen

Blanketter för ansökan av olika examina

Yrkesexamina som utfärdas av examensenheten

Mer information om examen hittar du även på Examensenhetens hemsida: Examensenheten  

 

6. Vad är det för skillnad på examen i det nya respektive gamla utbildningssystemet:
(Det finns övergångsregler som gäller fram till den 30 juni år 2015 för att underlätta anpassningen till Bologna och det nya utbildningssystemet. Studenter som tidigare har antagits till utbildningsprogram som ger en gammal examen, men inte har avslutat utbildningen före den 1 juli 2007, kommer ändå att kunna ta ut den gamla examen fram till den 30 juni 2015.) Du kan ta ut en ny examen också om du påbörjade dina studier före 1 juli 2007 om du har minst en kurs i det nya utbildningssystemet samt uppfyller övriga examenskrav gällande innehåll.

 • En av skillnaderna med det nya systemet som infördes 2007 är att det finns ett tak för hur många poäng du maximalt kan ta med i din examen. Ett sådant tak finns inte i det gamla systemet. Nedan redovisas vad de olika examina måste innehålla i det nya och det gamla systemet:
 • För dig som har möjlighet att välja om du ska ta ut din examen enligt äldre eller nya regler finns det inget entydigt svar på vilket som är bäst. Nedan redovisas skillnader som kan underlätta ditt beslut.
 • Examina enligt äldre regler:
  - redovisar dina studieresultat i poäng
  - kan innehålla fler poäng än vad som fordras
  - består av ett svenskt bevis, en engelsk översättning samt Diploma Supplement
 • Examina enligt nya regler:
  - redovisar dina studieresultat i högskolepoäng
  - ska innehålla det exakta poängantal som fordras
  - består av ett tvåspråkigt (svenskt/engelskt) bevis samt Diploma Supplement

Se även fråga 3 "Vad är det för krav på de olika examen".

 

7. Jag läser på Chalmers och vill även ta en examen i ekonomi, vad gäller?
Har du läst på Chalmers kan du komplettera din utbildning med kurser på Handelshögskolan för en examen inom ekonomi.

Enligt det nya utbildningssystemet:

Krav för en ekonomie kandidatexamen (Bachelor) med huvudområde företagsekonomi 180hp:

 • 90hp Företagsekonomi med successiv fördjupning inkl kandidatuppsats.
 • 30hp Nationalekonomi
 • 15hp Statistik
 • 45hp valbara kurser (tex från Chalmers)

Krav för en ekonomie kandidatexamen (Bachelor) med huvudområde nationalekonomi 180hp:

 • 90hp Nationalekonomi med successiv fördjupning inkl kandidatuppsats.
 • 30hp Företagsekonomi
 • 15hp Statistik
 • 45hp valbara kurser ( t ex från Chalmers)

Observera att endast avslutade kurser kan användas i examen.

Enligt det gamla utbildningssystemet:
Kraven för en ekonomie kandidatexamen är att man ska ha minst 180hp avslutade kurser varav 90hp i sitt ekonomiska huvudämne. Du kan välja mellan flera ekonomiska huvudämnen, men de vanligaste är företagsekonomi eller nationalekonomi. Du ska då läsa grund, fortsättning och fördjupningskurs inklusive kandidatuppsats i ditt ämne (varje kurs är på 30 hp, dvs en termin). Man kan ta ut examen fram till 30 juni 2015 enligt den studieordningen, förutsatt att du har läst minst en kurs i det gamla systemet (dvs före 1 juli 2007).

Läs mer om examensregler under fråga 3  "Vad är det för krav på de olika examen" samt på http://www.utbildning.gu.se/examen/examensregler/

Du ansöker till fristående kurs via  www.antagning.se senast 15 april för hösttermin och senast 15 oktober för vårtermin. För grundkurs ansöker man på sina gymnasiebetyg och/eller högskoleprov. Det finns även en kvotgrupp för uppnådda akademiska poäng.

Titeln civilekonom (se fråga 9)  är inte skyddad men praxis är att du för att få kalla dig civilekonom ska uppfylla kraven för medlemskap för fackförbundet Civilekonomerna.

 

8. Jag har läst delar av min utbildning på ett annat lärosäte, kan jag få en civilekonomexamen från Handelshögskolan?
Svaret är nej. Den nya yrkesexamen, civilekonomexamen, kan man här i Göteborg endast få om man har slutfört studier på Handelshögskolans ekonomprogram med start ht 2007 eller senare. Du kan däremot få en ekonomie kandidat- resp. ekonomie magisterexamen. Se övriga frågor och svar om vilka krav som finns för ekonomie kandidatexamen här i Göteborg, titeln civilekonom m.m. Tänk på att det finns en gammal och en ny ekonomie kandidatexamen (se svar fråga 3). Det är endast den nya ekonomie kandidatexamen som förutom huvudämnet har specifika krav på studier i andra ämnen. (T ex om du har företagsekonomi som huvudämne, då finns specifika krav för hur många poäng nationalekonomi och statistik din examen måste innehålla). För att kunna ta ut examen vid Göteborgs universitet måste man ha läst den sista kursen som ingår i examen här i Göteborg.

 

9. Vad krävs för att få kalla sig Civilekonom
Titeln civilekonom är oskyddad. Det råder dock praxis på att man för att kalla sig civilekonom ska uppfylla fackförbundet Civilekonomernas krav för medlemskap. Dessa krav innebär:

180 högskolepoäng, dvs motsvarande en kandidatexamen (du måste alltså ha skrivit kandidatuppsats).
I dessa poäng ska ingå:

 • 120 högskolepoäng i företagsekonomi och/eller nationalekonomi. Det måste vara minst 90 högskolepoäng i ett av ämnena. 
 • 30 högskolepoäng i andra ekonomiska ämnen t. ex statistik, handelsrätt, informatik, juridik, ekonomisk historia, ekonomisk geografi eller liknande samt
 • 30 högskolepoäng i övriga ämnen.

Om yrkesexamen  civilekonom:
2007 infördes en ny yrkesexamen, den fyraåriga civilekonomexamen, och det var endast några lärosäten i Sverige som fick rättighet att utfärda den nya examen. Göteborgs universitet är ett av dem. Civilekonomexamen kan här i Göteborg (åtminstone i nuläget) endast utfärdas till de studenter som fullföljer Handelshögskolans ekonomprogram och som har påbörjat programmet hösten 2007 eller senare.

Se även www.civilekonomerna.se där det finns mer information om den nya yrkesexamen.

  

10. Jag började min utbildning innan det nya systemet infördes den 1 juli 2007, vad gäller?
För att anpassningen till Bologna ska fungera gäller övergångsregler. Detta innebär att du som påbörjat dina studier före den 1 juli 2007 ändå kommer att kunna ta ut den gamla examen fram till den 30 juni 2015. Mer om gamla/nya examen se fråga 3 och 6.

 

11. Vad är Bolognaprocessen?
Den 1 juli 2007 förändrades utbildningsstrukturen i högskolan. Det är en anpassning till den s.k. Bolognaprocessen som ligger till grund förändringarna. Bolognaprocessen är namnet på ett samarbete mellan 45 europeiska länder om utbildningen på högskolenivå. Samarbetet syftar till att främja rörlighet, anställningsbarhet och Europas konkurrenskraft som utbildningsområde. Målet är att få akademiska examina och utbildningskvalitet jämförbara på ett mer tydligt sätt än tidigare.

I korthet innebär detta att:

 • Högskoleutbildningen delas in i tre nivåer
  - Grundnivå
  - Avancerad nivå
  - Forskarnivå 
 • Varje examen har kopplats till en av utbildningsnivåerna och har fått en fast poängomfattning
 • Nytt poängsystem har införts
  - Poäng ersätts av högskolepoäng (1 poäng=1,5 högskolepoäng)
  - Heltidsstudier under ett läsår omfattar på så sätt 60 högskolepoäng (hp)
 • Kursernas målbeskrivningar har blivit tydligare och lyfter fram vilka kunskaper och färdigheter du ska ha fått när kursen är avslutad.
 • Om du vill studera för att ta ut en examen behöver du tidigt ta reda på vilka kurser som behövs för att uppfylla kraven för din tänkta examen. Ta gärna hjälp av en studievägledare.

>>Ladda ner GU:s minibroschyr

 

12. Vad är det för skillnad på högskolepoäng (hp) och poäng (p)?
I Bolognasystemet som infördes 2007 motsvarar 1,5 högskolepoäng (hp) ett (1) gammalt poäng (p). På engelska heter högskolepoäng Higher Education Credit (hec).

 

 

 

 

Sidansvarig: Linnéa Kappel |Sidan uppdaterades: 2012-07-09
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?