Handelshögskolan - RSS http://handels.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=529817&languageId=100000&contentId=-1&fromSiteNodeId=544607&languageId=100000&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fhandels.gu.se%2Fenglish%2F%3FlanguageId%3D100001 The top 25 events Mats Carlbäck: To Be or Not to Be - Brand Affiliation in the Hotel Industry http://handels.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=544630&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136552322 Mats Carlbäck disputerar i företagsekonomi på avhandlingen "To Be or Not to Be - Brand Affiliation in the Hotel Industry". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-20 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-20 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Disputation Ekonomi/juridik true Wed, 20 Dec 2017 12:15:00 GMT http://handels.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=544630&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136552322 2017-12-20T12:15:00Z Marissa Ekdahl: Resource Base Change and Development during the Internationalization Process: The Case of a Swedish Fashion Firm http://handels.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=544630&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136583834 Marissa Ekdahl disputerar i företagsekonomi på avhandlingen "Resource Base Change and Development during the Internationalization Process: The Case of a Swedish Fashion Firm" <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-21 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-21 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ekonomi/juridik Disputation Ingen annan plats! true Thu, 21 Dec 2017 12:15:00 GMT http://handels.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=544630&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136583834 2017-12-21T12:15:00Z Konferens: Styra och leda framtidens välfärd 2018 http://handels.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=544630&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136509807 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-09 12:34</startDateTime><endDateTime>2018-01-10 23:59</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Ekonomi/juridik Konferens true Tue, 09 Jan 2018 11:34:00 GMT http://handels.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=544630&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136509807 2018-01-09T11:34:00Z