Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Är Sverige på väg mot noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045? Reväst frukostseminarium

Research profile seminar

Åsa Löfgren från Klimatpolitiska rådet ger en lägesrapport. Klimatpolitiska rådet är ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan som utvärderar om regeringens samlade politik leder mot målet om noll utsläpp år 2045.

Program kl 08:30 - 09:30 (frukost serveras kl 08:00 - 08:30)

"Ett globalt pris på koldioxid är det absolut viktigaste för ett effektivt klimatarbete. Men vägen till ett globalt koldioxidpris är lång och klimatarbetet kommer att bestå av en hel portfölj av styrmedel som är unik för varje land. Det kan finnas goda skäl att kombinera styrmedel som skatter, utsläppsrättshandel och teknikstöd"
Åsa Löfgren

Anmälan: Senast den 23 augusti här revast.org.gu.se
Seminariet är kostnadsfritt, sprid gärna inbjudan i ditt nätverk.

klimatpolitiskaradet.se
Klimatpolitiska rådets rapport 2019

Lecturer: Åsa Löfgren är docent i nationalekonomi med särskilt fokus på klimatekonomi vid Göteborgs universitet och är en av åtta ledamöter i Klimatpolitiska rådet. Hon är expert på ekonomiska styrmedel, såsom miljöskatter och utsläppsrättshandel och vilken roll dessa kan spela för att hantera den globala uppvärmningen. Hon är särskilt intresserad av vad som driver företags investeringar i renare teknik och kopplar ofta ihop sin miljöekonomiska forskning med beteendeekonomiska frågeställningar. Åsa kommer på detta frukostseminarium att berätta om Klimatpolitiska rådets arbete och senaste rapport samt ge sin bild av effektivt klimatarbete.

Date: 8/29/2019

Time: 8:30 AM - 9:30 AM

Categories: Economics and Law

Location: School of Business, Economics and Law, Vasagatan 1
Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg

Event URL: Read more about Är Sverige på väg mot noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045? Reväst frukostseminarium

Contact person: Marie Larkö

Phone: 0709-22 66 88

Page Manager: |Last update: 4/9/2015
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?