Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Information med anledning av coronaviruset

Uppdatering 7 juli – förtydligande avseende inkommande utbytesstudenter.

Texten från 11 juni har uppdaterats:

Internationella programstudenter – campusundervisning med digitala inslag

Internationella program och kurser för internationella studenter samt kurser för inkommande utbytesstudenter planeras under hösten att ges på campus med inslag av digitala moment. För internationella studenter som p.g.a. reserestriktioner i sina hemländer saknar möjligheter att ta sig till Sverige planeras undervisningen att ges digitalt.

Inkommande utbytesstudenter (inklusive Double Degree) – digital undervisning

Beslutet att inte erbjuda campusundervisning kvarstår, i alla fall till 31 oktober. Vi rekommenderar studenter att följa reserekommendationerna och stanna i sina hemländer fram till dess. Studenter som väljer att, på egen risk, åka till Sverige behöver informera International Office före 31 juli, eller så snart som möjligt, genom att skicka ett mail till exchange@handels.gu.se.
Ansökan om boende görs via Student Housing Office: studenthousing@gu.se (International Office har ingen möjlighet att administrera ärenden som gäller boende). Mer information: https://utbildning.gu.se/education/studenthousing/exchangestudents
 


Uppdatering 11 juni - Hösten på Handelshögskolan – detta gäller fram till 31 oktober

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har meddelat att rekommendationen om distansundervisning dras tillbaka från och med 15 juni. På Göteborgs universitet (GU) finns sedan tidigare ett beslut om att höstterminen inleds med distansundervisning till och med den 31 oktober, och i fredags meddelade GU att detta beslut i allt väsentligt ligger fast. Med detta mejl vill vi informera om vad det betyder för oss på Handelshögskolan. Vi har alla – både som individer och som organisation – ett gemensamt ansvar för att bidra till att minska spridningen av coronaviruset.

Förutsättningar

 • Beskedet innebär inte en återgång till normalläge utan endast att den rekommendation som gällde krav på distansundervisning tas bort tills vidare.
 • Övriga rekommendationer för att bromsa smittspridning gäller fortsatt – som tillfälligt hemarbete, reserestriktioner, hålla avstånd, undvika trängsel i våra lokaler.
 • Sammankomster med fler än 50 personer ska inte äga rum i våra lokaler.

Detta gäller i höst:

Max 50 personer i samma lokal och 2 meters avstånd

Starten av höstterminen kommer att innebära att fler personer söker sig till Handelshögskolans lokaler. För att göra det möjligt att leva upp till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och undvika trängsel i korridorer, entréer och på toaletter kan det inte vara fler än 170 personer samtidigt i allmänna utrymmen (ej institutionernas lokaler) inklusive undervisningslokaler på Vasagatan 1 och 30 personer på Viktoriagatan 13. I en specifik lokal gäller även fortsättningsvis max 50 personer och ett avstånd på 2 meter mellan personerna. Campusservice kommer tillsammans med Handelshögskolan att se över vilka lokaler som ska vara tillgängliga, och hur många personer som maximalt får vistas i dessa.

Fortsatt digital undervisning

Även om regeringens besked ger ökade förutsättningar att genomföra vissa moment på plats på Handelshögskolan, så begränsas de i praktiken av rådande rekommendationer. Det är inte möjligt att genomföra campusbaserad undervisning i någon större skala och samtidigt upprätthålla en säker undervisningsmiljö, och ta vårt ansvar för att bidra till minskad smittspridning. Undervisningen på Handelshögskolan kommer därför som huvudregel att bedrivas digitalt fram till 31 oktober. När det gäller moment som skulle kunna genomföras på campus följer Handelshögskolan den prioritering som fastställts av GU:

o Introducerande moment för studenter som startar sin utbildning
o Studenter som genomför avslutande läsår
o Internationella studenter som är på plats i Sverige
o Examinationer som inte är möjliga, eller särskilt olämpliga att genomföra på annat sätt än genom fysisk närvaro
o Undervisningsmoment med estetiska, praktiska, laborativa inslag samt fältstudier
o Verksamhetsförlagd utbildning

Prefekt fattar beslut om undantag, efter samråd med dekan.
Program- och kursansvariga arbetar med utformningen av höstterminens undervisning och examination. Detaljerad information kommer att publiceras fortlöpande via Canvas.

Anpassade välkomstaktiviteter

Att välkomna nya studenter och hjälpa dem tillrätta är viktigare än någonsin denna höst, när livet som student inledningsvis kommer att se ut på ett annat sätt än förväntat. Handelshögskolans program och kurser planerar för ett i huvudsak digitalt välkomnande, med enstaka moment där de nya studenterna tas emot på campus i mindre grupper. Studentkårens Nollning anpassas efter rådande rekommendationer.

Internationella programstudenter – campusundervisning med digitala inslag

Internationella program och kurser för internationella studenter samt kurser för inkommande utbytesstudenter planeras under hösten att ges på campus med inslag av digitala moment. För internationella studenter som p.g.a. reserestriktioner i sina hemländer saknar möjligheter att ta sig till Sverige planeras undervisningen att ges digitalt.

Inkommande utbytesstudenter (inklusive Double Degree) – digital undervisning (ny text 7 juli)

Beslutet att inte erbjuda campusundervisning kvarstår, i alla fall till 31 oktober. Vi rekommenderar studenter att följa reserekommendationerna och stanna i sina hemländer fram till dess. Studenter som väljer att, på egen risk, åka till Sverige behöver informera International Office före 31 juli, eller så snart som möjligt, genom att skicka ett mail till exchange@handels.gu.se.
Ansökan om boende görs via Student Housing Office: studenthousing@gu.se (International Office har ingen möjlighet att administrera ärenden som gäller boende). Mer information: https://utbildning.gu.se/education/studenthousing/exchangestudents
 

Inga resor eller utlandsstudier

I dagsläget gäller Utrikesdepartementets avråda från icke nödvändiga resor till alla länder. Som tidigare meddelats kommer det inte vara möjligt att genomföra internationella studentutbyten eller internationell praktik under höstterminen.

Fortsatt hemarbete

All personal på Handelshögskolan som har möjlighet att arbeta på distans hemifrån ska göra det även fortsättningsvis. Närmaste chef ansvarar för att göra bedömningen av och beslutar om vilka medarbetare som kan arbeta hemifrån och vilka som behöver vara på plats.

Inga möten och konferenser

De fortsatta restriktionerna om att hålla avstånd och att sammankomster med fler än 50 personer inte är tillåtet innebär ett fortsatt stopp för konferenser på Handelshögskolan.

Nya beslut och rekommendationer från myndigheterna kan medföra ändringar.

Tack för era insatser så här långt i vår gemensamma strävan att bromsa spridningen av coronaviruset! Ha en skön och avkopplande sommar!
 


 

Uppdatering 20 mars - använd ditt GU-kort i entrédörrarna


Handelshögskolans entréer kommer att vara låsta från och med lördag 21 mars och tills vidare. Ni kommer in med ett giltigt GU-kort alla dagar kl 06:00 – 23:00. Information om GU-kortet finns här.

Som tidigare meddelats är datasalarna på plan D4 öppna för studenter som behöver tillgång till datorkapacitet. Vanliga undervisningssalar är däremot stängda för självstudier, både på Vasagatan 1 och Viktoriagatan 13.

Ekonomiska biblioteket håller stängt

Från och med 21 mars och tills vidare håller Ekonomiska biblioteket stängt. Samhällsvetenskapliga biblioteket och ytterligare två bibliotek håller öppet med begränsade öppettider. Läs mer om förändringarna här.
 


Uppdatering 17 mars - övergång till distansundervisning

All undervisning vid Göteborgs universitet övergår till distansundervisning. Handelshögskolan har redan påbörjat arbetet med övergången. En del av våra kurser införde distansundervisning redan i går och det ska vara genomfört på alla kurser senast 26 mars, dvs på torsdag i nästa vecka. Undervisningen vid Handelshögskolan kommer att bedrivas på distans under resten av vårterminen. Se Canvas för information om vad som gäller för din kurs!

Delar av Handelshögskolans lokaler håller fortsatt öppet

För att kunna erbjuda de studenter som behöver tillgång till datorkapacitet och bra uppkoppling kommer datasalarna på plan D4 att vara öppna. Vanliga undervisningssalar kommer att vara stängda både på Vasagatan 1 och Viktoriagatan 13. Allmänna utrymmen fortsätter att hållas öppna, men studenter rekommenderas att studera hemifrån och sköta grupparbeten och likande digitalt.
Handelshögskolans institutioner kommer inte att vara öppna för besök. Kontakta istället den du söker via telefon eller e-post. Kontaktuppgifter hittar du här på webben.

Ekonomiska biblioteket

Uppdatering 20 mars:

Ekonomiska biblioteket håller stängt från lördag 21 mars och tills vidare. Samhällsvetenskapliga biblioteke, Humanistiska biblioteket och Biomedicinska biblioteket håller öppet för lån och återlämning av litteratur. Se öppettider och ytterligare information.

Restaurang Handelsrätten

I skrivande stund vet vi inte om Handelsrätten kommer att fortsätta att hålla öppet, eller om man stänger.

Förändrade examinationsformer

Tentamenssalen på Viktoriagatan stänger från och med i morgon, 18 mars. Alla salstentamina ska ersättas med alternativa examinationsformer. Även detta arbete har redan påbörjats inom Handelshögskolan. Se Canvas för information om vad som gäller din kurs!

Inresande utbytesstudenter

Övergången till distansundervisning och alternativa examinationsformer gäller även för inresande utbytesstudenter som läser kurser på Handelshögskolan den här terminen. Se Canvas för information om vad som gäller för din kurs!

Distansarbete för medarbetare

Alla medarbetare inom Göteborgs universitet som kan arbeta hemifrån kommer att göra det. Verksamheten fortgår och medarbetare kommer att vara tillgängliga.

Välkomna tillbaka till Handelshögskolans campus efter sommaren! Följ oss gärna i sociala medier under tiden!


Uppdatering 13 mars - Information om tentor och undervisning med anledning av coronaviruset

Handelshögskolan arbetar fokuserat för att bidra till att spridningen av coronaviruset begränsas och följer myndigheternas rekommendationer. Detta innebär att vi måste anpassa vår verksamhet till de extraordinära omständigheter som råder till följd av spridningen av covid-19. Anpassningen berör både formerna för undervisning och villkoren för examination. Som ett led i detta arbete förbereder vi oss för att kunna ställa om verksamheten till distansundervisning och, där så är lämpligt, till förändrade examinationsformer.

Övergång till distansundervisning

Som en anpassning till den rådande situationen arbetar Handelshögskolan intensivt för att kunna ställa om verksamheten till distansundervisning för terminens två sista läsperioder Även om spridningen av smitta i samhället ökar är vår målsättning att fortsätta att bedriva undervisning, men i en annan form. Detta kommer att ställa krav på alla studenters aktiva medverkan i nätbaserade undervisningsformer.

Tentamenstillfällen

Angående salstentamina gäller följande:

 • Gå inte till tentamenssalen om du känner dig sjuk.
 • Studenter som tillhör en riskgrupp bör inte gå och tentera i skrivsalen på Viktoriagatan. Hör av dig till din institution (se vår information på webben, uppdatering 10 mars) för möjliga lösningar. Studenter på Ekonomprogrammet kontaktar ep@handels.gu.se, studenter på masterprogrammen kontaktar study.info@gs.gu.se .
 • Vi arbetar för att successivt kunna skapa fler tentamenstillfällen.
 • Vi ser också över möjligheterna att, när så är lämpligt, kunna anpassa examinationsformerna.

 

Angående behörighet till senare terminer/masterprogram

Vi har förstått att många är oroliga över att, på grund av coronavirusets utbrott och universitetets rekommendationer/hantering av detta, inte kunna nå upp till de behörighetskrav som krävs för antagning till senare termin eller masterprogram på Handelshögskolan.

Handelshögskolans ambition är att ingen student ska drabbas negativt om man vidtagit alla rimliga åtgärder för att slutföra sina kurser, men inte kunnat nå upp till de behörighetskrav som krävs för antagning till senare termin eller masterprogram på Handelshögskolan på grund av Handelshögskolans anpassning av sin verksamhet för att förhindra smittspridning. Vi undersöker för närvarande hur detta kan hanteras.


Internationellt studentutbyte

Vi undersöker för närvarande hur utresande och inresande utbytesstudenter påverkas av utvecklingen, och vilka åtgärder Handelshögskolan kan vidta. Vi återkommer om detta.

Studiemedel

För information om hur dina studiemedel påverkas av den rådande situationen hänvisar vi till csn.se

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Handelshögskolan och på din kurs!

Det är viktigt att du aktivt följer vad som händer inom din kurs, på Handelshögskolan och på Göteborgs universitet i stort. Läget kan förändras snabbt.

 Uppdatering 11 mars - Ytterligare riskområden och nya rekommendationer

Utrikesdepartementet ändrade i går eftermiddag sin reseavrådan för Italien till att gälla hela landet. Göteborgs universitets rekommendationer ändrades till att avse nedanstående riskområden, vilka alltså även gäller för Handelshögskolan:

Kina (inklusive Hongkong och Macau)
Iran
Sydkorea
Italien (hela landet)
Tyrolen i Österrike

Följande gäller vid Handelshögskolan:

 • Håll dig hemma i 14 dagar om du har varit i de områden som listas ovan. Detta gäller även om du bara har mellanlandat. Du ska inte besöka Handelshögskolan, genomföra tentor, träffa kursare för grupparbetet, träffa kollegor, medverka på möten etc. Vi är måna om att lösa de problem som detta kan leda till relaterat till dina studier. Se mer information om detta längre ner på denna sida (uppdatering 10 mars).
 • Avstå från resor till listade områden.
 • Skydda dig och andra från smittspridning på det sätt som Folkhälsomyndigheten föreskriver: tvätta händerna ofta, hosta/nys i armvecket, undvik att röra ögon, näsa och mun, använd handsprit och stanna hemma om du är sjuk.

 

Handelshögskolan följer myndigheternas rekommendationer och just nu det inte aktuellt att stänga verksamheten i våra lokaler.

Information från Göteborgs universitet - håll dig uppdaterad!

Göteborgs universitet kom i kväll med nya rekommendationer gällande bland annat tjänsteresor och studenters resor kopplade till studier samt konferenser, möten och besök vid GU. Man återkommer med information om vad regeringens beslut om att förbjuda allmänna sammankomster med mer än 500 personer kommer att innebära vid universitetet.

Håll dig uppdaterad om vad som gäller inom Göteborgs universitet genom den här sidan.
Frågor och svar för både studenter och anställda.


 

Uppdatering 10 mars - Aktuell information om Handelshögskolans åtgärder för att förhindra spridning av Coronaviruset


Handelshögskolans verksamhet har många internationella kontakter och såväl studenter som personal rör sig relativt mycket runt om i världen. Både Handelshögskolan som organisation och alla som studerar eller arbetar här har ett ansvar gentemot samhället att vidta åtgärder för att hämma spridningen av Corona-viruset. Enligt smittskyddslagen ska var och en, genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder, medverka till att förhindra spridning.

Därför ska följande gälla vid Handelshögskolan:

 • Håll dig hemma i 14 dagar om du har varit i de områden som listas nedan. Detta gäller även om du bara har mellanlandat. Du ska inte besöka Handelshögskolan, genomföra tentor, träffa kursare för grupparbetet, träffa kollegor, medverka på möten etc. Vi är måna om att lösa de problem som detta kan leda till relaterat till dina studier. Se information längre ner i detta mail.
 • Avstå från resor till listade områden.
 • Skydda dig och andra från smittspridning på det sätt som Folkhälsomyndigheten föreskriver: tvätta händerna ofta, hosta/nys i armvecket, undvik att röra ögon, näsa och mun, använd handsprit och stanna hemma om du är sjuk.


Följande regioner/länder är berörda

Listan baserar sig på Utrikesdepartementets (UDs) reseavrådan, men Göteborgs universitet har, i samråd med övriga svenska lärosäten, valt att inkludera Hongkong och Macau i sina rekommendationer. Observera att rekommendationerna gäller även om du bara har mellanlandat. UDs rekommendationer kan ändras. Håll dig uppdaterad via UDs webb.

Norra Italien, regionerna Piemonte, Ligurien, Lombardiet, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Aostadalen, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche och Toscana.
Kina (inklusive Hong Kong och Macau)
Sydkorea
Iran

Om rekommendationerna påverkar dina studier:

Kontakta utbildningsansvarig på den aktuella institutionen för information om ytterligare tentamenstillfällen och hur andra moment kan hanteras:

Företagsekonomi, ekonomisk geografi: Kristina Jonäll, kristina.jonall@handels.gu.se , 031-786 1479
Nationalekonomi: Martin Holmén, martin.holmen@cff.gu.se , 031-786 6442
Juridik: Jens Andreasson, jens.andreasson@law.gu.se , 031-786 5993
Ekonomisk historia, kulturgeografi, innovation och entreprenörskap: Oskar Broberg, oskar.broberg@econhist.gu.se , 031-786 4240

Andra åtgärder på Handelshögskolan

Handelshögskolan följer myndigheternas rekommendationer. I dagsläget är det inte aktuellt att stänga verksamheten, men för att ha beredskap om ett sådant beslut kommer, inventerar Handelshögskolan de möjligheter som finns för att ställa om till distansundervisning.

Personal diskuterar alla tjänsteresor med prefekt/motsvarande. De evenemang, workshops, seminarier och likanande som är planerade att äga rum på Handelshögskolan under våren diskuteras med prefekt/motsvarande för att avgöra om dessa ska genomföras som planerat eller om de bör ställas in/skjutas framåt i tiden. I de fall vi planerar att genomföra ett evenemang med internationella medverkande informerar vi om att vi inte kan ta emot gäster som kommer från listade områden – eller har mellanlandat där.


Uppdatering 4 mars:

Coronaviruset (sjukdomen covid-19) har fortsatt sprida sig i Italien. Ytterligare sju regioner är nu berörda av Handelshögskolans rekommendationer om resor och karantän:

Aostadalen
Piemonte
Ligurien
Emilia-Romagna
Trentino-Alto Adige
Friuli Venezia Giulia
Toscana


Till alla studenter och medarbetare - 28 februari

Med anledning av den fortsatta spridningen av Coronaviruset covid-19 rekommenderas samtliga Handelshögskolans medarbetare och studenter att avstå från resor till folkrepubliken Kina (inklusive Hong Kong och Macau), Sydkorea, Iran samt till regionerna Lombardiet och Veneto i Italien.

Medarbetare och studenter som reser in från dessa områden ges starka rekommendationer att verka från hemmet och inte besöka Handelshögskolan under fjorton dagar efter hemkomsten.
Dessa restriktioner kommer sannolikt att behöva revideras med korta intervall.

Utöver detta måste vi alla vidta enkla men effektiva proaktiva åtgärder för stävja smittspridning. Till detta hör att tvätta händerna med täta intervall och avstå från att stoppa fingrar i munnen, näsan eller gnugga sig i ögonen. För att bidra till en ökad medvetenhet om handhygienens betydelse kommer Campusservice under morgondagen att placera handsprit på samtliga toaletter i Handelshögskolans byggnader.

Det finns en benägenhet hos oss alla att inte avvika från det normala eller det planerade. Denna benägenhet måste vi frigöra oss ifrån när nu finns det finns starka skäl som påkallar detta. Det kan sägas att flertalet av oss inte tillhör någon riskgrupp och därmed inte utsätts för någon större personlig fara. Detta resonemang är dock inte hållbart då mortaliteten bland äldre och individer med nedsatt immunförsvar tycks vara relativt hög och att vi samtliga oundvikligen kommer i kontakt med dessa riskgrupper.

Slutligen vill Handelshögskolan understryka vikten av att motverka de destruktiva sociala reaktioner som uppkommit i samband med smittspridningen. Detta gäller varje form av diskriminering av föreställda smittbärare. Ett exempel på detta är diskriminerande behandling av medarbetare och studenter med asiatiskt ursprung.

 

 

Coronaviruset - information från GU

Coronaviruset - information från GU

Frågor & svar

För studenter

Frågor & svar

För medarbetare

Om virusutbrottet påverkar dina studier

Kontakta din utbildningsansvarig för information om ytterligare tentamenstillfällen och hur andra moment kan hanteras:

Företagsekonomi, ekonomisk geografi:
Kristina Jonäll, kristina.jonall@handels.gu.se , 031-786 1479

Nationalekonomi:
Martin Holmén, martin.holmen@cff.gu.se , 031-786 6442

Juridik:
Jens Andreasson, jens.andreasson@law.gu.se , 031-786 5993

Ekonomisk historia, kulturgeografi, innovation och entreprenörskap:
Oskar Broberg, oskar.broberg@econhist.gu.se , 031-786 4240

Ekonomprogrammet:
ep@handels.gu.se

Logistikprogrammet:
fek-studievagledning@handels.gu.se

SMIL
svl@economics.gu.se

Samhällsanalysprogrammet
svl.es@handels.gu.se

Masterprogrammen:
study.info@gs.gu.se

Sidansvarig: Maria Norrström|Sidan uppdaterades: 2020-07-07
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?