Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Detta är hållbarhet för oss


Begreppet hållbar utveckling används i en mängd olika sammanhang och med delvis olika innebörd. Inför den process av en mer långtgående integration av hållbarhetsperspektiv i våra programutbildningar som nu inleds är det på sin plats att närmare precisera vad vi avser med detta begrepp.

Vi använder hållbarhetsbegreppet i en vid mening, med utgångspunkt i Brundtlandrapportens definition. För oss innefattar begreppet miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet med ett ansvar för kommande generationers möjligheter att leva goda liv. Vår användning av begreppet är givetvis öppen för tolkning och måste ständigt underkastas en kritisk diskussion på vetenskaplig grund.

Miljömässig hållbarhet är relaterat till våra naturgivna förutsättningar för existens och hur dessa påverkas av mänsklig aktivitet. Detta inbegriper bland annat ekologisk stabilitet hos de centrala ekosystemen, energi- och klimatfrågan, hälsoeffekter av utsläpp samt som följd av förorenade födoämnen, risker förknippade med genmodifikation av växter och djur, användning av ändliga naturresurser samt överutnyttjande av förnybara naturresurser.

Ekonomisk och social hållbarhet är relaterat till de ekonomiska och social strukturer vi människor skapat för att organisera våra samhällen. Detta innefattar bland annat frågor rörande etik och ansvar på individ- organisations- och samhällsnivå, innebörden och skyddet av mänskliga rättigheter, kulturella normer, stabiliteten i grundläggande samhällsstrukturer såsom hos ekonomiska och finansiella system samt fördelningen av resurser inklusive diskriminerings- och fattigdomsfrågor.

Vi vill betona att vi ser hållbarhetsfrågor, och relaterade insikter och färdigheter, som centrala inslag i våra utbildningar, varför de i lika hög grad som andra inslag skall vara obligatoriska. Detta gäller även de speciella studentdagarna med särskilt fokus på hållbar utveckling. Det är också viktigt att påpeka att hållbarhetsrelaterade moment i lika hög grad som andra moment i våra utbildningar skall vila på vetenskaplig grund och ha en stark anknytning till aktuell forskning.

Avslutningsvis, vi uppmuntrar generellt våra studenter att kritiskt ifrågasätta teorier och metoder som läraren förmedlar, och det gäller naturligtvis även här. Vi är också väl medvetna om att här, liksom på andra områden, är vetenskapliga samband inte alltid entydiga, vilket naturligtvis skall avspeglas i undervisningen. Samtidigt skall vi inte heller väja för att diskutera etiska och normativa frågor av bör-karaktär.

Målsättningen är att våra studenter skall få med sig relevanta redskap i form av konkreta färdigheter och insikter relaterade till centrala hållbarhetsfrågor när de lämnar skolan, och också att de skall växa som individer. Ytterst strävar vi efter att de både skall lyckas väl som individer på en kommande arbetsmarknad och att de i förlängningen skall bidra till att göra världen en liten aning bättre.

Texten är fastställd av fakultetsstyrelsen 29/5 2013.

 

Sidansvarig: Mattias Sundemo|Sidan uppdaterades: 2013-12-10
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?