Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Hållbarhetsteman

 

På Handelshögskolan bedrivs en omfattande forskning och utbildning med hög relevans för hållbar utveckling. För att tydliggöra hur vi på skolan arbetar med hållbar utveckling inom forskning och utbildning lyfter vi nedan fram 12 olika teman, metoder och ämnesområden som är centrala i vår verksamhet. 

1. Naturens gränser
Demografisk utveckling och livsstilfrågor i relation till utnyttjandet av naturresurser (inklusive energi) eller ekosystemens begränsade förmåga att tillgodose mänsklighetens behov.

2. Styrning och förvaltning
Hur politik, regelverk och frivilliga överenskommelser (t ex standards) påverkar nyttjandet av naturresurser, ekosystem och miljö (inkl. hälsoeffekter).

3. Mänskliga rättigheter och rättvisefrågor
Fördelnings-, diskriminerings- och fattigdomsfrågor och samspelet mellan sociala orättvisor, miljöförstöring och individers möjlighet till självförverkligande.

4. Sociala dilemman
Förutsättningar för mänskligt samarbete i situationer där en samverkanslösning är långsiktigt fördelaktig för alla parter men där varje aktör baserat på snävt egenintresse tjänar på att inte samarbeta.

5. Företagande och marknader
Sociala eller miljömässiga konsekvenser av företags ageranden och marknaders funktion och hur sådana 'marknadsmisslyckanden' kan mildras genom att förändra företags ageranden och de styrmedel som formar marknaders funktionsätt.

6. Etik och ansvarstagande
Betydelsen av etik och ansvarstagande för individer, organisationer och samhällen i sociala, ekonomiska eller miljömässiga frågor.

7. Värderingar, normer och kultur
Hur sociala normer, kultur och värderingar påverkar ekosystem och människors välbefinnande via exempelvis konsumtionsbeteende, produktutformning och produktionsmetoder.

8. Konsument- och kundmakt
Hur konsumenter samt offentliga och privata kunder kan påverka företags erbjudanden och affärsmöjligheter genom krav på socialt ansvarstagande och miljöhänsyn.

9. Ledarskap och managementprinciper
Arbetssätt som driver på hållbarhetssträvanden och gynnar demokrati, delaktighet, långsiktighet och en bredare syn på företags värdeskapande (t ex socialt entreprenörskap).

10. Uppföljning, kommunikation och transparens
Hur olika samhällsaktörer rapporterar, följer upp, kommunicerar samt utvärderar uppsatta mål och måluppfyllelse relaterat till sociala frågor och miljöprestanda.

11. Planering och design
Hur samhällsplanering samt produkt- och tjänstedesign har inflytande över människors välbefinnande och påverkan på miljön.

12. Finansiell reglering
Reglerings- och ansvarsfrågor gällande de ekonomiska och finansiella systems sårbarhet samt historiska perspektiv på finans- och skuldkriser.

 

Sidansvarig: Mattias Sundemo|Sidan uppdaterades: 2017-06-01
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?